IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Zieleni Miejskiej ul.

Peter Buttermilk specjalista, zarządu zieleni miejskiej. Pot jest 2 miliony dolarów program pilotażowy-dla mogą być zaimplementowane bardzo potrzebne i oczekiwane zielone projekty na lata, mała architektura, rekreacji lub innych ważnych potrzeb społeczności lokalnych.

Nowoczesne plastikowe tunele to nowoczesny budynek, składający się z metalowych rur lub PVC, z montażu szpilek i wreszcie-z samego filmu o specjalnych parametrach.