Łęczyca Usługi Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” Wywóz stałych odpadów miejskich.

Odpowiedzialność wykonawcy, koszenie trawy, utrzymanie poboczy, dbanie o elementy małej architektury, zakup i sadzenia roczne kwiatów, drzew i krzewów, pielenie, utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu. W wyniku inwestycji będzie Rekonstrukcja historyczna część miasta i rozwój przestrzeni publicznej cenne pod względem architektury miejskiej tkanki.